Med en tip-top mundhygiejne og intet tobaksforbrug gør du selv, hvad du kan for at undgå parodontitis. En god mundhygiejne fjerner plakken, d.v.s. de bakterier, der sætter sig fast på tænderne og som kan forårsage først tandkødsbetændelse og siden parodontitis.

Det er af afgørende betydning for forebyggelse af tandkødssygdomme, at man renser overgangen mellem tænder og tandkød – HELE vejen rundt om tanden. Det vil i praksis sige, at man ikke kun skal børste grundigt, men også være omhyggelig med at rense mellem tænderne hver dag med tandtråd. Det kan evt. suppleres med tandstikkere. Det er nemlig ofte lige præcis MELLEM tænderne, at parodontitis opstår.

Ønsker du vejledning i forhold til at kvitte tobakken, kan vi også hjælpe dig. Regelmæssigt tandeftersyn og nødvendige behandlinger er ligeledes meget vigtige i forebyggelse af sygdommen. Ofte opdager man nemlig ikke selv parodontitis, før den er meget fremskredet.