Behandlinger

Broer og kroner

Vi har stor erfaring i arbejdet med kroner og broer. Vi sørger altid for at give dig en grundig information om både behandling, materiale, holdbarhed og priser, når det er nødvendigt med påsætning af en krone eller en bro.

Kroner
Hvis en tand er meget destrueret, kan det være nødvendigt med en kronebehandling.
Der findes forskellige typer kroner, men fælles for dem er, at det er den mest holdbare behandling.

Vi scanner med 3D scanner og designer og fræser selv en type krone (Emax) på vores eget lille teknik-laboratorium eller vi får udført teknikerarbejdet på anerkendte kvalitetslaboratorier.

Broer
En bro er en erstatning for en eller flere mistede tænder.
En bro sidder fast cementeret på de resterende tænder og kan ikke tages ud. Den kommer derfor meget hurtigt til at føles som ens “egne” tænder.

Broer kan laves meget smukke og giver altid en både tyggemæssig og kosmetisk forbedring.

Implantater

Det er ikke rart at miste en tand – eller hele tandsættet for den sags skyld. Udover den forringede tyggeeffekt kan man opleve manglende velvære og en negativt ændret selvopfattelse. Behandling med et eller flere tandimplantater kan forbedre din livskvalitet, og er ofte det rigtige valg ved tandtab eller løse proteser som kan fungere dårligt.

Et implantat er en ny tandrod i titanium, der gør det muligt at genskabe funktionen og udseendet af en eller flere mistede tænder. Den naturlige rod giver implantatet en stabil og sikker støtte til den nye tand eller protese.

Hvis man mister en tand, svinder knoglen i området, hvor tanden mangler. Drejer det sig om flere tænder, kan det ændre hele ansigtets udseende betydeligt. Med implantater kan vi genopbygge dit tandsæt med stort set samme udseende, følelse og funktion. Konceptet blev udviklet i Sverige for mere end 35 år siden, og de først indsatte implantater fungerer stadig.

Behandling
Der findes flere forskellige behandlingsmuligheder. Vi kan erstatte en enkelt tand med et implantat, flere fortænder, flere kindtænder, lave en fastsiddende bro på implantater i en hel tandløs kæbe eller en aftagelig tryklåsprotese, der sidder på implantater.

Indsættelse af implantater foregår under lokalbedøvelse og er en meget skånsom operation, som oftest opleves helt uden ubehag. De nye tænder udformes, så de passer til dine egne tænder både i farve, størrelse og form.

Kirurg
Vi har tilknyttet egen tandkirurg, Mats Gade Philipson, som udfører implantatbehandling på vores klinik.

Mats har mange års erfaring med kirurgi og implantatbehandlinger og er diplom-uddannet på Royal College of Surgeons i London.

Parodontitis

Parodontitis (tidligere paradentose) er de løse tænders sygdom og en af de hyppigste folkesygdomme.

Sygdommen kan ramme os alle, men heldigvis kan vi gøre meget for at forebygge den. Parodontitis skyldes et sammenfald af forskellige omstændigheder. Der er flere faktorer, der spiller en rolle. Vi ved i dag, at der er specielt to forhold af afgørende betydning for udvikling af sygdommen: mundhygiejne og tobak.

Forebyggelse
Med en tip-top mundhygiejne og intet tobaksforbrug gør du selv, hvad du kan for at undgå parodontitis. En god mundhygiejne fjerner plakken, d.v.s. de bakterier, der sætter sig fast på tænderne og som kan forårsage først tandkødsbetændelse og siden parodontitis.

Det er af afgørende betydning for forebyggelse af tandkødssygdomme, at man renser overgangen mellem tænder og tandkød – HELE vejen rundt om tanden. Det vil i praksis sige, at man ikke kun skal børste grundigt, men også være omhyggelig med at rense mellem tænderne hver dag med tandtråd. Det kan eventuelt suppleres med tandstikkere. Det er nemlig ofte lige præcis MELLEM tænderne, at parodontitis opstår.

Ønsker du vejledning i forhold til at kvitte tobakken, kan vi også hjælpe dig. Regelmæssige tandeftersyn og nødvendige behandlinger er ligeledes meget vigtige i forebyggelse af sygdommen. Ofte opdager man nemlig ikke selv parodontits, før den er meget fremskredet.

Rodbehandling

I nogle tilfælde er vores eneste måde at behandle smerter fra følsomme eller revnede tænder at fjerne nerven – selvfølgelig under optimal bedøvelse.

Vi kan også være nødt til at lave en rodbehandling, hvis din tand har været udsat for et slag, som har skadet nerven.

Endelig kan det være nødvendigt at rodbehandle en tand, selvom den ikke giver symptomer. Det sker ikke helt sjældent at en kronisk betændelse, som har været helt smertefri, viser sig tilfældigt ved en røntgen-undersøgelse. Behandling af dette er nødvendigt og nye undersøgelser har vist, at det er af meget stor betydning for din generelle sundhed.

Ubehandlede tænder med kronisk betændelse kan inden visse operationer kræves fjernet før indgrebet, idet de udgør en risiko for komplikationer.

Efter behandlingen
Efter behandlingen kan man ofte opleve lette, forbigående smerter. Hvis smerten ikke forsvinder – så kontakt os.
En rodbehandlet tand er altid en svækket tand, og undersøgelser viser, at der er stor risiko for, at en rodbehandlet tand revner og i værste fald mistes. Derfor er det som hovedregel hensigtsmæssigt at forstærke en rodbehandlet tand med en krone, for at sikre tanden et langt liv.

Sølv til plast

Gamle sølvfyldninger kan fremme revner i tænderne. Disse revner kan gøre ondt og forårsage, at en i øvrigt sund tand flækker. I værste fald kan det være svært at redde tanden, hvis den er flækket. I andre tilfælde kan en kronebehandling være nødvendig for at redde tanden.

Forebyggelse af problemer

For at forebygge de problemer, der følger med revner eller flækkede tænder, vælger vi i dag oftest at anbefale en plastfyldning, selvom den er dyrere end en sølvfyldning.

I modsætning til sølvfyldninger klæber plastfyldninger til tandens indersider. Dermed opnår man en vis binding af yder-væggen på en tand.
Dette kaldes med et fint ord “adhæsiv teknik” eller “bonding”.

Kosmetisk kan man vist ikke blive uenige om, hvad der er bedst.
Sølvplomber giver tænderne et sort udseende, mens plastfyldninger
kan laves i alle tandfarver og dermed kan laves helt usynlige.

Det skal dog nævnes, at det visse steder kan være det rigtige, at lave sølvfyldninger. I så fald skal man blot sørge for, at disse fyldninger ikke bliver for gamle, men skiftes i tide.
Det kan dog forventes, at sølvfyldninger en dag bliver historie.

Skal de udskiftes ?
Mange vælger i dag, at få udskiftet alle deres sølvfyldninger med plastrestaureringer. Hvis man gør sig disse overvejelser, kan det, som i mange andre tilfælde være en fordel at være medlem af sygeforsikringen “danmark”.
Du kan læse mere om “danmark”, hvis du trykker på vores links.

Tandblegning

Fra naturens side er tændernes farve almindeligvis gullig-hvid. Nogle tænder er imidlertid mere gullige end andre. Enten på grund af tandens indre struktur eller på grund af misfarvning fra eksempelvis tobak, kaffe, te og rødvin.

En grundig tandrensning kan fjerne mange af disse misfarvninger. Men vi ved i dag, at f.eks. at et længerevarende tobaksforbrug giver en mere permanent misfarvning af tænderne.

Dybereliggende misfarvninger kan også have andre årsager. Det kan f.eks. skyldes forstyrrelser opstået da tanden i sin tid blev dannet, eller der kan være tale om en død nerve på en skadet tand eller en allerede rodbehandlet tand, som efterlader en blågrå farve.

Behandling med blegning
Når tandlægen har sikret sig, at tænder og tandkød er sunde og velegnede til blegning kan blegebehandlingen indledes. Blegningen laves som en hjemmeblegning med skinne. Ikke alle tandsæt er lige velegnede til blegning, hvorfor det er vigtigt indledningsvis at få en snak om det forventede resultat. Ved skinneblegning sover du nogle nætter med en ganske tynd plastskinne på tænderne, med blegemiddel i.

Skinnerne kan gemmes og genbruges hvis du senere ønsker at gentage behandlingen. Udviklingen går stærkt også inden for blegemetoder og produkter. Spørg Frederikssund Tandcenter.

Andre muligheder for lysere tænder
Hvis misfarvningen ikke kan klares med blegning, har vi andre muligheder. Vi kan dække den misfarvede tandoverflade med plast i den ønskede farve. Dette er forholdsvis billigt.

Det er også muligt at lave en tilpasset, tandfarvet porcelænsskal, som sættes fast på tanden. Det kaldes en porcelænsfacade, og den er generelt stærkere og mere form- og farvestabil end plast. Til gengæld også dyrere. Ved denne behandling tages et aftryk af tanden og facaden fremstilles derefter på et laboratorium. Pocelænsfacaden “limes” på tanden med en speciel type plast.

Bleg ikke dig selv
I dag kan du købe blegemidler til tænder i håndkøb. Fra blandt andet de danske tandlægeskoler lyder imidlertid advarsler mod selv at forsøge sig. Blegemidlerne er skrappe sager, som kan give ubehagelige bivirkninger. Husk dine tænder skal holde hele livet.

Tandretning

Tandretning – eller ortodonti – er ikke kun forbeholdt børn og unge mennesker. Voksne kan også have behov for at få tænderne rettet, og det gøres med lige så gode resultater, som hos børn.

Der er mange årsager til at voksne får rettet tænder. Ofte er årsagen kosmetiske problemer, som nogle gange har generet i flere år. Andre ganges laves tandretningen for at forbedre tyggeevnen. Det kan være en forkert tandstilling, der skaber problemer i munden, tyggemusklerne og kæbeleddene eller det kan være nødvendigt at forbedre langtidsprognosen for tænderne som helhed. Mindre korrektioner kan laves i almindelig tandlægepraksis.

Vi udfører tandretning med Invisalign på klinikken – det kan du læse meget mere om her.

Book en tid

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Book en tid

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.